SON Accounting

รับทำบัญชี ด้วยนักบัญชีมืออาชีพ

S.O.N.ACCOUNTING ,

รับทำบัญชี ยื่นภาษีปิดงบ รายเดือน ราคาไม่แพง โดยนักบัญชีมีคุณภาพและประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง

ค่าบริการ เหมาะสมคุ้มค่า สามารถติดต่อสอบถามได้

“เหตุผล ที่ควรใช้บริการทำบัญชีกับเรา เรามีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความเชื่อ ค่าใช้จ่ายเหมาะสม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ หมดปัญหาเรื่องบัญชีและภาษี”

บริษัท เอสโอเอ็น แอคเคาติ้ง เซอร์วิสเซ็ส จำกัด

เป็นสำนักงานบัญชี ซึ่งให้บริการทางด้านบัญชีและด้านภาษีอย่างครบวงจรได้แก่ จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนภาษี และวิเคราะห์งบการเงินด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดภาระความกังวลเกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษี นำเวลาไปบริหารจัดการกิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เรามีความมั่นใจว่าลูกค้าทุกรายของเรา จะได้รับประสบการณ์ที่ดีจจากการใช้บริการของเรา

การวางแผนภาษี

เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการบัญชี ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทมากกว่า 25 ปี

งบการเงิน

เราจัดทำงบการเงินและส่งงบการเงินให้ทันตามความต้องการของคุณ เช่น รายเดือน รายไตรมาส ฯลฯ

การควบคุม

เรามีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้มีประสบการณ์ทางบัญชี ภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การแนะนำ

เราให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสารอย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที

นโยบาย

เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

ทีมงาน

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้คำแนะนำและบริการ

ทำไมควรเลือกใช้บริการกับเรา ?

“เราสามารถให้คำแนะนำการทำบัญชีที่ถูกต้องแก้ปัญหาได้ตรงจุด  รายงานแจ้งให้ลูกค้าทราบ คุณจึงมั่นใจได้ในความเชียวชาญกับประสบการณ์ของเรา โดยงานบัญชีงบการเงินจะมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรับรองความถูกต้องของบัญชีงบการเงิน “
ประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปี

ประสบการณ์การให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและสามารถแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำกับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดประสงค์

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์ของเรา ทำให้เราสามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โดยเรายึดหลัก "การปฏิบัติทางด้านวิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร"

ค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า

ค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า เรามุ่งเน้นในการให้บริการและด้วยการออกแบบระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการนำเอาเทคโลยีต่างๆ มาช่วยในการทำงาน ทำให้เราสามารถคิดค่าบริการจัดบัญชีได้ในราคาที่เหมาะสม

S.O.N.ACCOUNTING และทีมงาน

พร้อมให้บริการผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำบัญชี อัตราค่าสอบบัญชี หากท่านไม่มีเวลา ในการจัดการเอกสาร ภาษีซื้อ ภาษีขาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเน้นผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับ การทำบัญชี และภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง หรือ ผู้ประกอบการที่เปิดกิจการใหม่ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น งานบริการ งานซื้อมาขายไป ขายของออนไลน์

_head_office

บริการของเรา

“เรามีความมั่นใจลูกค้าทุกรายของเรา จะได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการใช้บริการสำนักงานบัญชีของเรา”
บริการจดทะเบียนธุรกิจ

S.O.N.ACCOUNTING บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียน หจก. และบริการอื่นๆพร้อมดูแลท่านทั้งก่อนการบริการและหลังบริการ สร้างความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ

บริการด้านภาษีอากร

S.O.N.ACCOUNTING ให้บริการด้านภาษีอย่างครบวงจร ทั้งภาคเอกชนและทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงแรงงาน กรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ

บริการที่ปรึกษา

S.O.N.ACCOUNTING ให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ที่ปรึกษาด้านประกอบธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยทีมงานมืออาชีพ

Web Link

ตรวจค้นข้อมูล

ขอเรียนเชิญท่านเข้ามาเยี่ยมชมและรับคำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของท่านในการเลือก “ผู้ทำบัญชี” ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพบัญชีและมีความรับผิดชอบต่อกิจการของท่านอย่างแท้จริง

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เราได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเร็ววันนี้.