คัดหนังสือรับรองบริษัท

การคัดหนังสือรับรองบริษัท คืออะไร

    การคัดหนังสือรับรองบริษัท คือ การคัดเอกสารสำคัญเพื่อแสดงตัวตนถึงการมีบริษัท การจัดตั้งบริษัทรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทนั้น ๆ

เช่นเดียวกับการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือการคัดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยื่นแสดงตัวตนต่อหน่วยงานต่าง ๆ นั่นเอง

 

บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท

    เราให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัท และเอกสารชนิดอื่น ๆ ที่สามารถคัดได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเช่นคัดงบการเงิน คัดรายชื่อผู้ถือหุ้น คัดตราประทับของบริษัท

” เรามีเจ้าหน้าที่ สามารถไป คัดหนังสือรับรองบริษัท ให้ลูกค้าได้ทุกวันทำการ และสามารถ scan ส่งเอกสาร ให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) หลังจากที่ลูกค้าโอนค่าบริการ “

 

-ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปคัดหนังสือรับรอง

 

-ลูกค้าไม่ต้องเบื่อกับการเดินทางไปคัดหนังสือรับรอง

 

-เราให้บริการรวดเร็ว

อัตราค่าบริการ คัดหนังสือรับรองบริษัท

อัตราค่าบริการ จำนวน 1 รายการ 300 บาท รายการต่อไป 50 บาทต่อรายการ

 

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับราชการ

1.หนังสือรับรองบริษัท ค่าธรรมเนียม 200 บาท

2.งบการเงินบริษัท ค่าธรรมเนียม 50 บาท ถ่ายสำเนาหน้าละ 5 บาท

3.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) 50 บาท

4.บริคณห์สนธิ(บอจ.2) 50 บาท

5.รับรองตราประทับ(บอจ.3) 50 บาท

รอบการ คัดหนังสือรับรองบริษัท

ถ้าสั่งคัดหนังสือรับรองบริษัทก่อน 12.00 น. ได้รับเอกสารสแกน ภายใน 15.00 น. และจะดำเนินการส่งตัวจริงให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้วสามารถใช้หนังสือรับรองบริษัทตัวสแกนไปทำธุรกรรมได้ทันที

 

คัดหนังสือรับรองบริษัท มีวัตถุประสงค์ เพื่ออะไร

 

การคัดหนังสือรับรองบริษัท เป็นการขอคัดเอกสาร ที่แสดงตัวตน และรายละเอียดการจัดตั้ง ต่าง ๆ ของบริษัท ต่อหน่วยงานราชการ

 

ที่ให้การอนุญาตจัดตั้งบริษัท เพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ยื่นเอกสารประกอบการทำธุรกรรมทางการค้า

การดำเนินการ ประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อการติดต่อประสานงานกับคู่ค้าต่าง ๆ เช่น การยื่นเรื่องขอสินเชื่อ หรือวงเงินกับธนาคาร

ซึ่งจำเป็นต้องใช้ หนังสือรับรองบริษัท ประกอบการพิจารณา เพื่อให้ธนาคารพิจารณา ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของบริษัทประกอบ

และนอกเหนือจากนั้น การทำสัญญาทางการค้ากับบริษัทภายนอก ก็ต้องใช้ หนังสือรับรองบริษัท เพื่อยืนยันตัวตนของบริษัท 

    โดยหนังสือรับรองบริษัทที่คัดมานั้น จะมีอายุระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน เช่น จำกัดอายุการใช้งานภายใน 1 เดือน

นับแต่วันคัดหนังสือรับรองบริษัท หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็จะต้องดำเนินการขอคัดหนังสือรับรองบริษัทใหม่

 

คัดหนังสือรับรองบริษัท ได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

เราสามารถคัดหนังสือรับรองบริษัทได้ด้วยตนเองและผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้เอกสาร ดังนี้กรณีคัดหนังสือรับรองบริษัทด้วยตนเองสามารถคัดได้ที่

1.  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

2. สำนักพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6  กรุงเทพมหานคร

3. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กรณีบริษัทหรือสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด

ไม่ต้องใช้เอกสารใดในการยื่นคำขอ เพียงกรอกแบบคำขอรับบริการ (บธ.1) เท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมรายการละ 40 บาท

 

กรณีขอหนังสือรับรองบริษัทผ่านเว็บไซต์ มีขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)

2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ให้เลือกเมนู บริการออนไลน์ ==> เลือก หนังสือรับรอง/คัดสำเนา เลือกรับหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ จะมีเมนูให้เราเลือกช่องทางในการรับหนังสือรับรองบริษัท 3 ช่องทาง คือ 

1.รับด้วยตนเอง

2.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และ

3.พนักงานส่งเอกสารซึ่งเราสามารถคลิกเลือกช่องทางการรับหนังสือรับรองที่คัดได้ทั้ง 3 ช่องทาง จากนั้นเลือกช่องทางการชำระเงิน

โดยมี 3 ช่องทางให้ชำระเงินคือ

1.internet banking

2.ตู้ ATM โดยการทำรายการผ่านหน้าตู้เอทีเอ็ม

3.ธนาคารชั้นนำต่าง ๆ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาท์เตอร์ได้โดยตรง

อัตราค่าธรรมเนียมรายการละ 40 บาท สามารถเลือกรายการได้  ค่าบริการเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับประเภทการรับเอกสาร

 

โดยในปัจจุบันมีการเพิ่มช่องทางในการขอคัดหนังสือรับรองบริษัทให้ง่ายและคล่องตัวยิ่งขึ้นซึ่งสามารถทำรายการผ่านธนาคารกว่า 4,000 สาขา

 

เรียกว่าขอคัดหนังสือรับรองบริษัทแบบ e-Certificate โดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเลือกค้นหารายชื่อสาขาธนาคารที่ให้บริการ

จากนั้นจึงกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำขอ ก็สามารถขอคัดหนังสือรับรองบริษัทได้แล้วอัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท จำนวน 5 รายการ  ค่าบริการของธนาคาร 150 บาท

ดูบริการรับทำบัญชีคลิก

    การคัดหนังสือรับรองบริษัทในปัจจุบันไม่ยุ่งยาก เพราะไม่ว่าจะทำธุรกรรมใด ๆ ก็จำเป็นจะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทประกอบเพื่อแสดงตัวตนของบริษัทนั้น ๆ

    การเพิ่มความสะดวกในการคัดหนังสือรับรองบริษัท จึงเปิดกว้างเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น