วันที่ 19 ธ.ค. 2559

พาณิชย์’ เกาะกระแสบริโภคนิยมสินค้าอิงวัฒนธรรม เร่งส่งเสริมสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนไทยให้เป็นที่รู้จัก
เน้นสร้างตราสินค้า – ปั้นให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยมเจาะตลาดโลกให้ตะลึงในความงามของสินค้าสายพันธุ์ไทย
พร้อมโชว์ศักยภาพ เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของโอทอปไทย ในงาน “OTOP CITY 2016”

พาณิชย์’ อาศัยกระแสบริโภคนิยมสินค้าอิงวัฒนธรรม เร่งส่งเสริมสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนไทยให้เป็นที่รู้จัก เน้นการสร้างตราสินค้า ทำการตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ ปั้นเป็นสินค้าพรีเมี่ยมเจาะตลาดโลกให้ตะลึงในความงามของสินค้าสายพันธุ์ไทย พร้อมโชว์ศักยภาพเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของสินค้าโอทอปไทย ในรูปแบบร้าน OTOP Select 77 Experience ภายในงาน “OTOP CITY 2016” ระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคมนี้ ที่เมืองทองธานี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผู้บริโภคในกลุ่มประเทศต่างๆ ทั่วโลก กำลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสินค้าที่อิงวัฒนธรรม สินค้าที่เป็นธรรมชาติ สินค้าส่งเสริมสุขภาพ สินค้าที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชน บวกกับกระแสความนิยมในความเป็นเอเชีย ทำให้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า OTOP และสินค้าชุมชนของไทย ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีของผู้ผลิตสินค้า OTOP และสินค้าชุมชนของไทย ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้าทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค โดยผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับเทคโนโลยี/นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการนำเสนอเรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า รวมทั้งช่วยลดอุปสรรคการแข่งขันทางด้านราคา โดยเน้นให้ความสำคัญในการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามเป้าหมาย และให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น”
“กระทรวงพาณิชย์ เร่งส่งเสริมสินค้าโอทอป สินค้า GI และสินค้าชุมชนไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเน้นการสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า (สร้างแบรนด์) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการทำการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้า GI และสินค้าชุมชนมาโดยตลอด มีการสร้างช่องทางการตลาดในแหล่งต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และได้สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในการคัดสรรและพัฒนาสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน เพื่อวางจำหน่ายในสนามบิน ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าส่งค้าปลีกที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุน รวมทั้ง เน้นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการขยายฐานลูกค้าและขยายตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกัน ได้ทำการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าควบคู่กันไป โดยผลักดันและยกระดับสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนของไทยให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยมเพื่อเจาะตลาดสากลทั้งในระดับเอเซียและระดับโลก เน้นการสร้างความเป็นมืออาชีพในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้า ตลอดจนวิธีการนำเสนอสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นสวยงามต่อผู้บริโภค”
รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “และในระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2559 นี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP Select สินค้าชุมชนของไทย และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ร่วมออกร้านในรูปแบบของร้าน OTOP Select 77 Experience ภายในงาน “OTOP CITY 2016” โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด OTOP ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ
1.1) แสดง “ต้นแบบร้าน OTOP Select 77 Experience” โดยนำเสนอผ่าน 4 วิถีประสบการณ์ คือ กินดี (Eat Well) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ดี (Live Well) ได้แก่ ของใช้ ของที่ระลึก สวยดี (Look Well) ได้แก่ ครีมบำรุง ผลิตภัณฑ์สปา และ ดูดี (Dress Well) ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ
1.2) จัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารูปแบบและศักยภาพทางการตลาดระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้ง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
2) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มประเทศ CLMV จำนวน 22 คูหา โดยมีผู้ประกอบการ CLMV เข้าร่วมงาน จำนวน 20 ราย
“จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมและเลือกซื้อสินค้า ภายในร้าน “OTOP Select 77 Experience” ของกระทรวงพาณิชย์ ภายในงาน “OTOP CITY 2016” ระหว่างวันที่ 18 – 26 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี”

********************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที 142 / 19 ธันวาคม